Рояаль Олон Улсын Их Сургууль Статустай болов

Рояаль Олон Улсын Их Сургууль нь Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамны сайдын 2020 оны А/22 дугаар тушаалаар Их Сургууль болсноор удирдлага, зохион байгуулалт, менежментийн түвшинг хөгжүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

New program coming to Europe
Master degree

Master program

Рояаль олон улсын их сургууль нь эх орондоо Дэлхийн жишигт нийцсэн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлж Монголын боловсролыг дэлхийн брэнд болгох зорилгоор бакалавр, магистрын түвшиний сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай сургууль Бизнесийн удирдлага

english
3 month / 2year
English London