РОУИС – Оюутны нээлттэй Эрдэм шинжилгээний хурал зарлалааа

Эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго:

Оюутнуудыг судалгаа шинжилгээний ажилд оролцуулах, дадлагажуулах, тэдний эрдэм шинжилгээний ажил, бүтээлийг нийтэд таниулах, дэмжих, бүтээлч сэтгэлгээ, багш оюутны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, онол практикийн мэдлэгийн уялдаа холбоог сайжруулах, оюутнуудын бүтээлийг ажил олгогчдод танилцуулах, төсөл хөтөлбөрт хамруулах боломж бололцоог бий болгоход оршино.

 

Эрдэм шинжилгээний бүтээлд тавигдах ерөнхий шаардлага

  • Урьд өмнө хэлэлцүүлээгүй байх;
  • Шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий шинэ болон шинэлэг санаа дэвшүүлсэн байх;
  • Судалгааны тодорхой арга зүй хэрэглэсэн байх;
  • Илтгэлийг World болон РРT хэлбэрээр бэлтгэх ба илтгэх хугацаа 10 минут байна.

Илтгэлийн бүтэц, бичиглэл, судалгааны ажлын  боловсруулалтад тавигдах шаардлага:

  • Илтгэл нь дэвшүүлсэн зорилго, үндэслэлтэй, хураангуй, үндсэн хэсэг (онолын болон практик судалгаа боловсруулалт), судалгааны үр дүн, дүгнэлт, эх сурвалж, ашигласан бүтээлийн жагсаалт гэсэн бүтэцтэй байх;
  • Ишлэл зүүлт ашигласан байх;
  • Судалгааны ямар арга ашигласан нь тодорхой байх;
  • Илтгэл нь А4 хэмжээтэй бичгийн цаасны дээр болон доороос нь 2.0, зүүнээс нь 3.0, баруунаас нь 2.0 см тус тус зайтай, Times New Roman фондоор (Monkey ашиглахгүйгээр), үсгийн хэмжээ 11, мөр хоорондын зай 1.15, 10-12 хуудсанд багтсан байх.

Хуралд хэлэлцүүлэх илтгэлийн чиглэл, хамрах хүрээ

– Төрийн удирдлага

– Бизнес удирдлагын ухаан

– Олон улсын харилцаа

– Архитектор

-Эрх зүй

-Менежмент

Илтгэл хүлээн авах хугацаа

Илтгэлийг хурал зохион байгуулах комисст munkhamgalan84@gmail.com гэсэн хаягаар 2022 оны 10-р сарын 30-ний өдөр хүртэл хүлээн авна.

Хурлын зохион байгуулалт:

Эрдэм шинжилгээний хурал нь 2 үе шаттай явагдана.

I шат:    Их,Дээд сургуулийн оюутнуудаас ирсэн илтгэлийг хаалттай шалгаруулж сонгогдсон 15 илтгэлийг хэлэлцүүлнэ.

II шат: Илтгэлүүдийг хэлэлцүүлэх Шалгарсан 15 судалгааны ажлыг  2022 оны 11 сарын ……. өдөр Рояаль олон улсын их сургуулийн 1001 рояаль халл зааланд нээлттэй хэлэлцүүлнэ.

 

Шагнал урамшуулал

Тэргүүн байр-мөнгөн шагнал өргөмжлөл

Дэд байр- мөнгөн шагнал өргөмжлөл

Гутгаар байр- мөнгөн шагнал өргөмжлөл

Тусгай байр- мөнгөн шагнал өргөмжлөл

Шалгарсан нийт илгэгчдэд сертификат олгоно.

 

РОУИС- Багшийн нээлттэй ажлын байр зарлагдлаа

Их Британийн магадлан  итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Рояаль Олон Улсын Их Сургууль нь нийт багшлах хүчний 60 хувийг 7 тивийн төлөөлөл болсон эрдэмтэн багш нар эзэлж байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд хичээлийн байрны

РОУИС – Нээлттэй ажлын байрны санал

Их Британийн магадлан  итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Рояаль Олон Улсын Их Сургууль нь нийт багшлах хүчний 60 хувийг 7 тивийн төлөөлөл болсон эрдэмтэн багш нар эзэлж байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд хичээлийн байрны

STUDENTS FROM CHINA TAKE A TRIP TO ULAANBAATAR CITY

CHINESE STUDENTS STUDYING AT ROYAL OUIS STUDENTS' ASSOCIATION OF ROYAL OUIS TOOK A TRIP TO ULAANBAATAR TOGETHER WITH THE STUDENTS.  

Рояаль ОУИС-ийн Чононууд баг Футзалын оюутны улсын аварга боллоо

Рояаль ОУИС-ийн Хөлбөмбөгийн шигшээ баг Оюутны улсын аварга боллоо.

РОУИС- Багшийн нээлттэй ажлын байр зарлагдлаа

Их Британийн магадлан  итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Рояаль Олон Улсын Их Сургууль нь нийт багшлах хүчний 60 хувийг 7 тивийн төлөөлөл болсон эрдэмтэн багш нар эзэлж байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд хичээлийн байрны

РОУИС – Нээлттэй ажлын байрны санал

Их Британийн магадлан  итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Рояаль Олон Улсын Их Сургууль нь нийт багшлах хүчний 60 хувийг 7 тивийн төлөөлөл болсон эрдэмтэн багш нар эзэлж байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд хичээлийн байрны

STUDENTS FROM CHINA TAKE A TRIP TO ULAANBAATAR CITY

CHINESE STUDENTS STUDYING AT ROYAL OUIS STUDENTS' ASSOCIATION OF ROYAL OUIS TOOK A TRIP TO ULAANBAATAR TOGETHER WITH THE STUDENTS.  

Рояаль ОУИС-ийн Чононууд баг Футзалын оюутны улсын аварга боллоо

Рояаль ОУИС-ийн Хөлбөмбөгийн шигшээ баг Оюутны улсын аварга боллоо.